sobota 12. novembra 2011

Quote of the Week

·          Už to bude niekoľko týždňov, čo som sem nehodila nijaké QUOTE OF THE WEEK (týmto sa chcem ospravedlniť Judit aj všetkým, ktorí do mňa vkladali dôveru... Sorry)
Ale dnes je veľký deň. Deň, kedy QoW uverejním. Veru tak. A odkiaľ budem čerpať? Dobrá otázka ak na ňu ešte neviete odpovedať, kuknite na ľavý okraj pod odkaz Currently Reading a zistíte to. Presne tak, čerpať budem z knihy SuzanneBetht Prefer- The Life as We Knew It.
Mám chuť vám o knihe niečo povedať, ale... môj ani-spojler radar začne pípať vždy keĎ na to čo i len pomyslím, takže smola. Zatiaľ.
Nuž, a tu to je. Tri momenty z knihy. Jeden romantický, jeden silný a jeden vtipný.
Silný moment:
·       
 •   He said he knew times were tough now and we didn´t know if the futer was going to get any better, but the important thing was we had each other and as long as we stuck together we could make it through. He even said he loves us.

( Hovoril, že vie, že časy sú ťažké a že nevieme, či bude budúcnosť lepšia, ale dôležité je, že kým sme spolu, môžeme sa cez to dostať. A tiež povedat, že nás ľúbi.---- veľmi latentný preklad)

Vtipný moment (prosím vás, je to distopia, nič vtipné nečakajte...)
·        
 • ...I wanted a big boy/girl party and Mom wanted something simplier and easier. I yelled, „Trust!“ at her and she yelled, „Temptation!“ right back a tme. We started fighting over it the day after her birthday and I don´t thing we stopped until the day before mine. Four weeks of fighting over what kind of party I could have.
(C(Chcela som veľkú chlapčensko/dievčenskú párty, a mama chcela niečo jednoduchšie a ľahšie. Kričala som na ňu: "Ver!" a ona na mňa kričala "Pokušenie!". A tak sme sa deň po jej narodeninovej párty začali hádať a nemyslím si, že sme s tým skončili skôr ako deň pred mopjou. 4 týždne hádok okolo toho, akú párty budem mať---- veľmi latentý preklad)


Romantický moment:

 • ·         „...Miranda, I wish things could have been diferent. I want you to know I liked you a lot before all this. I was getting up my nerve to invite you to the prom.“
  .....
  „I would have said yes,“ I said. „Maybe we´ll still get to go to a prom someday.“
  „If I am here, it´s date,“ he said...

  (... Miranda, prajem si, aby boli veci inak. Chcem, aby si vedela, že som ťa mal rád už pred týmto všetkým. A fakt mi dalo zabrať aby som ťa pozval na maturitný večierok."
  ...
  "Povedala by som áno, " povedala som. "Možno jedného dňa na ten večierok pôjdeme."
  "Ak tu budem, tak to bude rande," povedal.---- veľmi latentý preklad)

  A to je všetko.
  XOXO
  DomiLondon

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára